Szociális szolgáltatások

Közép-szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás

Szociális Szolgáltató Központ - Vasmegyer

Az intézmény elérhetőségei:
Cím: 4502 Vasmegyer, Kossuth út 104.
Telefonszám: 42/259-711
Intézményvezető: Nagy Gézáné

Az intézmény története:

Az Intézmény 2003. június 13-án mint Idősek Otthona kezdte meg a működését. Ekkor 19 lakónak nyújtott elhelyezést, elsősorban Vasmegyerről és a környező településekről. Nem csak mint hiánypótló ellátási forma, de mint munkahelyteremtő beruházás is jelentős esemény volt a település életében az Otthon megnyitása. 2005. február 1-től alakult át az Intézmény Szociális Szolgáltató Központtá és bővült a bentlakásos otthon még öt szociális ellátással. A Központ a település valamennyi lakosa számára elérhetővé teszi a törvényben előírt alapszolgáltatásokat: az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a napközi klubot, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. A településen jelenleg is több, mint 150 igénylő, illetve rászoruló veszi igénybe a Központ valamelyik szolgáltatását és kap így segítséget a mindennapjai során.

Az intézmény működésének tárgyi feltételei:

A Szociális Szolgáltató Központ jelenleg 2 telephelyen nyújt szolgáltatásokat a településen élők számára. A Gyermekjóléti Szolgálat külön épületben a Kossuth út 66. szám alatt kapott helyet, ahol a szolgálat által szervezett különböző programok lebonyolítására is lehetőség van.

A további szolgáltatások, így az idősek bentlakásos otthona, a napközi klub, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás valamint a családsegítés a központi telephelyen, a Kossuth út 104. szám alatt található épületben érhető el.

A telephely jelenlegi alakját 2003-ban nyerte el. A korábbi napközi klub épületét ekkor bővítették ki egy új épületrésszel, amely ma a bentlakásos otthonnak ad helyet.

A megnyitástól eltelt időszakban a dolgozók szorgalmának és elhivatottságának köszönhetően az épület folyamatosan szépül és válik egyre otthonosabbá, kényelmesebbé. A berendezések fejlesztésére, a különböző szórakoztató eszközök beszerzésére, parkosításra elsősorban az évente megrendezett jótékonysági bál bevételéből van lehetőség.

Az intézmény szolgáltatásai:

Alapszolgáltatások:

- Étkeztetés

- Idősek nappali ellátása 25 férőhelyes Idősek Klubjának működtetésével

- Házi segítségnyújtás

- Családsegítés

- Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

Szakosított ellátás:

- Idősek gondozása, ápolása, 19 férőhelyes idősek otthonában