Beiratkozás az általános iskolába – 2015

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra -az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ javaslata alapján-

 

 

2015. április 16-án (csütörtök) 8.00 -19.00 óra és 2015. április 17-én (péntek) 8.00 -18.00 óra között kerül sor!

Tanköteles - 2009. augusztus 31-ig született - gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az érintett általános iskola intézményvezetője tanulói jogviszonyról szóló döntését írásban a beiratkozástói számított 21 napon belül köteles meghozni. A gyermek szülője/törvényes képviselője a tanulói jogviszonyról szóló döntés ellen a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet az általános iskola fenntartója felé.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásban lévő általános iskola esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet az intézmény székhelye szerinti illetékes Tankerületi Igazgatóságához kell benyújtani.

Nyíregyháza, 2015. március 6.

Kozma Péter

kormánymegbízott

2015/16 évben induló első évfolyam beiskolázási körzethatára: VASMEGYER KÖZSÉG

Intézmény 033605

Felvételi körzet: Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola 

4502 Vasmegyer, Kossuth u. 141.