Lakossági tájékoztató gyakorlatról

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2017. november 08-n

Vasmegyer Község külső védelmi terv komplex gyakorlata kerül végrehajtásra.

A Pentafrost Kft. 4502 Vasmegyer, Kápolnás tanyán lévő (mint veszélyes anyagokkal foglalkozó) üzem, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) IV. Fejezetének hatálya alá tartozó, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) alapján „küszöbérték alatti” besorolású veszélyes üzemnek minősül. ...

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy a település Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

Részletek ITT olvashatók!
 
 

Felhívás

Tisztelt Vasmegyeri Lakosok!

Az utóbbi időben egyre többet lehet arról hallani, hogy vannak, akik a szennyvizet búvárszivattyú segítségével kiengedik a kertjükbe.

Szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ez a tevékenység jogszabályba ütközik és emiatt akár több százezer forint összegű, ismételten is kiszabható bírságolásnak is helye lehet.

Oldalak